வாழ்க பாரத நாடு. வாழிய வாழியவே

          மக்கள் கொஞ்சம் பயந்த உடனே தென் கொரியா காரன் தன் இரண்டு அணு உலையை மூடிட்டான்..
அனால் மக்கள் பயந்து செத்தாலும் பரவாயில்லை.நாங்கள் அணு உலையை திறந்தே தீருவோம் என்கிறது என் இந்திய நாடு.