வெளிநாட்டு வங்கியில் கருப்பு பண பட்டியலை வெளியிட்டார் கெஜ்ரிவால்