ஸ்பெயினில் வாழும் ஏழை விஷ்வநாதன் ஆனந்துக்கு 2 கோடி!!
கேரம் உலக சாம்பியனான ரிக்க்ஷாக்காரர் மகள் இளவழகிக்கு  ? பணக்காரர்களுக்கு வானத்தை தரும் அரசே!!!
ஏழைகளுக்கு சிறகுகொடுங்கள் போதும் !
                                                                                                                          அபிநயா